Kontakt

 

Administrator danych osobowych, tj. EPAKA ZACHÓD Sylwester Sałasiński ul. Przy Gazowni 18, 65-087 Zielona Góra, NIP: : 611-250-07-16, REGON 020846974 informuje, że podane przez Panią/Pana dane osobowe będą wykorzystywane jedynie w celu kontaktu z Panią/Panem, podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu skontaktowanai się z Panią/Panem, dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim bez uzyskania Pani/Pana odrębnej zgody. Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie do przenoszenia danych, dostępu do treść danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych a także ma Pani/Pana także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”